Tellen is belangrijk, weten waar je het over hebt. Daarom zijn er al een aantal projecten gestart om een goed beeld te krijgen over de aantallen en de plaatsen waar bijzondere of kwetsbare vogelsoorten verblijven en broeden.
Door de tellingen jaarlijks te herhalen kunnen trends worden herkend waaruit conclusies kunnen worden getrokken. In het geval van achteruitgang zijn er misschien mogelijkheden om te voorkomen dat de leefomgeving voor die soort nog verder verslechterd. Maar mogelijk kunnen op andere plaatsen de omstandigheden zo worden ingericht dat er nieuwe kansen zijn.

Projecten

Een aantal projecten die op dit moment lopen met het jaar waarin ze zijn gestart:

Blauwe reiger1990
Zwarte stern2007
Oeverzwaluw2007 (tevens ring-onderzoek)
Roek2009
Gierzwaluw2013
PatrijsOptie voor 2015

Waarschijnlijk zullen de komende jaren meer projecten worden gestart. Voor deze telwerkzaamheden zijn vrijwilligers nodig dus mocht u het leuk en interessant te vinden mee te helpen? Even een mailtje naar: info@avifaunazwolle.nl.