Roofvogels beschermen

Er zijn mensen die roofvogels als een bedreiging zien. Meestal heeft dit een relatie met de jachtwereld die roofvogels als een concurrent zien. Roofvogels worden geschoten, vergiftigd of nesten worden vernield. Dat is strafbaar want roofvogels zijn beschermd! Daarnaast vormen roofvogelshows een bedreiging. Mensen die roofvogelshows houden noemen zich valkenier maar dat zijn ze niet! Door deze shows wordt de illegale handel in roofvogels in de hand gewerkt.
a Lees meer over dit onderwerp

Stadsvogels beschermen

Richt uw tuin zo in dat vogels hier veiligheid, rust, voedsel en broedgelegenheid kunnen vinden. In een grote tuin zijn er waarschijnlijk veel mogelijkheden, maar zelfs in een kleine tuin kunt u tal van voorzieningen treffen. Nestkastjes, voertafeltje, besdragende struiken en/of klimmende heesters zijn enorm belangrijk. Bijvoorbeeld een haagbeuk of een klimop bieden een veilige vlucht- en verblijfplaats voor huismussen. a Idee├źn over tuininrichting

Broedplaatsen melden

Van een aantal vogelsoorten willen wij graag de broedplaatsen weten. Dat geldt voor alle roofvogel- en uilensoorten. Maar ook van gierzwaluw, huiszwaluw, oeverzwaluw en roek.
Mocht u broedplaatsen van deze soorten wten of aantreffen dan deze graag melden via: info@avifaunazwolle.nl.

Gierzwaluwen tellen

Wij willen graag weten waar in Zwolle gierzwaluwen broeden. Om hier achter te komen werd in 2014 een integrale telling georganiseerd waaraan ruim 35 vrijwilligers deel namen. De resultaten waren verbluffend en ruim 140 kolonies konden worden gelocaliseerd. Helaas waren niet in alle wijken tellers en voor het komend seizoen zoeken wij daarom nog deelnemers in een aantal Zwolse wijken:
Centrum, Veeralleekwartier, Kamperpoort en Dieze.
De tellingen beginnen eind mei en zijn eind juli klaar. Er hoeft geen drempel te zijn voor mensen die geen ervaring hebben met tellen.
Eén avondje mee met een ervaren teller en u kunt daarna zelfstandig op pad!
Voor vragen of aanmelding: info@avifaunazwolle.nl